Page 7 - 201701
P. 7

微                                                     讯
                                                   MI CR O INF O
 I LLU
 S
 T
 R
 A
 T
 I
 O
 N

 1月26日,由中建钢构EPC总承
 包的世界最长、全国首条空中自
 行车高速公路—厦门云顶路
 自行车快速道示范段工程投入
 试运行,它建在空中,拥有独立
 路权,仅供自行车专用,该空中
 自行车高速公路全长7.6公里。 CSCE C                         CSC E c
 4                             5
   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12